Bazagmin.pl

Aktualności

Prezydent Miasta Tczewa zawiadamia o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030.

Aktualności | 14 lipca 2017 12:03 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

PREZYDENT  MIASTA  TCZEWA

Tczew, dnia 14 lipca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa

na lata 2016 – 2030

 

Na podstawie art. 17 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (j.t.Dz.U.2017.1023) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tczewie Uchwały Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030.

Podstawowym celem sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy.

 

Prezydent Miasta Tczewa

 

Mirosław Pobłocki

 

 

Wytworzyła: Joanna Waszyńska Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta

Zaakceptowała: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Załączniki