Bazagmin.pl

Aktualności

KRUS przypomina - zmiany zgłoś wcześniej sam

Aktualności | 13 lipca 2017 15:00 | Publikujący: Gmina Woźniki

 

 

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.


Okolicznościami tymi mogą m.in. być:

  • podjęcie działalności rolniczej,

  • zakup lub sprzedaż gruntów rolnych,

  • wydzierżawienie gospodarstwa rolnego,

  • podjęcie innej niż rolnicza aktywności zawodowej, w tym podjęcie zatrudnienia,

  • przyznanie prawa do świadczenia (np. renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego),

  • przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.

     

Zdjęcia