Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

Centrum Usług Wspólnych w Tczewie zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie. Zakres robót - w załączniku nr 1 do ogłoszenia

Termin składania ofert do 07.07.2017r do godz. 11.00 na adres email: ambroziak@cuw.tczew.pl lub bezpośrednio w sekretariacie CUW przy ul. Kołłataja 9 w Tczewie

Załączniki