Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 19 czerwca 2017 17:50 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-06-19

Znak: RPP.6733.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 zawiadamia się

 że w dniu 19 czerwca 2017 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana decyzja znak: RPP. 6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego na linię kablową oświetlenia parkowego na Osiedlu POM wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid. 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/15, 52/20, 52/32 położonych w obrębie geodezyjnym  Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Załączniki