Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Komunikaty | 19 czerwca 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia  13 czerwca 2017 r.

RIR.0051.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/51/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaniów (Dz. U. Woj. Dol. z 2011 r., Nr 137, poz. 2257), w związku z zarządzeniem nr 346/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku,

zawiadamiam

o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Domaniów

 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2017 r. o godzinie 18.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie pod adresem Domaniów 15.

 

Przebieg ulic, którym rozważane jest nadanie nazwy, wraz z propozycjami nazw, został przedstawiony na załączniku graficznym do Zarządzenia nr 346/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 13 czerwca 2017 r., z którym można zapoznać się:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaniów – pod adresem: www.ug_domaniow.bipgmina.pl ,

-        w  Urzędzie Gminy Domaniów (pok. nr 3),

-        u Sołtysa Sołectwa Domaniów.   

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Domaniów w sprawie nadania nazw wszystkim ulicom we wsi Domaniów w celu uporządkowania numeracji porządkowej budynków oraz akceptacji zaproponowanych nazwy lub przedstawienia własnych propozycji nazw dla poszczególnych ulic.

Na spotkaniu konsultacyjnym będzie można wyrazić opinię lub przedstawić uwagi w przedmiotowej sprawie oraz przedstawić własną propozycję nazwy dla ulicy, przy której się mieszka. Zostanie przeprowadzone również głosowanie dotyczące rozważanych nazw dla poszczególnych ulic.

 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaniów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

WÓJT GMINY DOMANIÓW

mgr inż. Wojciech Głogulski

Załączniki