Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. "Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Komunikaty | 19 czerwca 2017 14:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki