Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 19 czerwca 2017 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 05/17

REGIMIN, 2017-06-19

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

 

Termin realizacji od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania w wysokości: 466 560,00 zł brutto

 

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2017-06-19 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

Przeprowadz-enie akcji promującej selektywną zbiórkę*

Odbieranie odpadów wielkogabar-ytowych określonych w pkt 2.2.5 SIWZ*

Wadium*

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W CIECHANOWIE

UL. GOSTKOWSKA 83

06-400 CIECHANÓW

505 440,00

TAK

NIE

PRZELEW:

7 000 ZŁ

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4