Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczeie Wójta Gminy Suchożebry o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej PCV dn. 200mm wraz z przyłączami dn. 160mm na działkach nr geodezyjny 1044 i 326 w miejscowości Kownaciska, gm. Suchożebry.

Komunikaty | 19 czerwca 2017 13:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Załączniki