Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.20.2017 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Przetargi | 19 maja 2017 14:17 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:


Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

 

 

Termin składania ofert: 05.06.2017 r. godz. 11:30

Załączniki