Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Spotkanie informacyjne organizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Komunikaty | 19 maja 2017 11:33 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki informuje, że w dniu 25.05.2017 r / czwartek / o godź. 13 oo  w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez LGD  Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Celem spotkania będzie omówienie zasad naboru wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w ramach przedsięwzięć :

 

  1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej -  w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej,
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych,
  3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne.

 

O środki na realizację operacji w ramach w/w działań mogą ubiegać się podmioty oraz osoby fizyczne z terenu powiatu niżańskiego.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

W Ó J T

 /-/ Henryk Bździuch