Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.8.2017 „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Przetargi | 18 maja 2017 14:22 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”na wykonanie:

Części 1: Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej w Nisku.

Części 2: Budowa drogi gminnej – łączącej ul. Rzeszowską Boczną I z ul. Gruntową w Nisku.

Części 3: Budowa drogi gminnej na osiedlu Malce równoległej do drogi krajowej DK77. 

Części 4: Budowa dróg gminnych – ul. Rzeszowskiej Bocznej II oraz połączeń ul. Piaskowej z ul. Rzeszowską Boczną II wraz z budową oświetlenia drogowego.

Załączniki