Bazagmin.pl

Aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości | 18 maja 2017 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

RR.MK.6845.30.2017                                                                                                                               Szczytno dnia  15.05.2017 r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Wójt Gminy Szczytno zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

Nr KW

Pow. w ha

Czynsz roczny w zł.

Termin wnoszenia opłat

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Uwagi

1.

Nowe Gizewo

140/2

OL1S/00044348/7

0,0635

146,05

zw. z podatku VAT

do 31 marca każdego roku

trzy miesiące od dnia podpisania umowy

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres do  3 lat.

Podatek od nieruchomości będzie uiszczany od dzierżawionej powierzchni zgodnie z nakazem płatniczym wystawionym przez Urząd Gminy.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 22-05-2017 r. do dnia  12-06-2017 r.

Po upływie określonego terminu zostanie podpisana umowa dzierżawy nieruchomości.    

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno