Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Dostawa i montaż tablicy świetlnej na sali gimnastycznej Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie zleci dostawę i montaż  tablicy świetlnej  na sali gimnastycznej.

Wymagania dotyczące tablicy:

1. Tablica uniwersalna do obsługi wszystkich dyscyplin sportowych, ze wskazaniem danych technicznych i okresu gwarancji

2. Sterowanie  za pomocą  pilota

3. Funkcja zegara czasu rzeczywistego

4. Liczniki kar dla każdej ze stron

5. Dobra widoczność z różnych miejsc sali ( wymiary sali 40m x 25m)

Zakres prac:

1. Dostawa, montaż i szkolenie dot. obsługi tablicy

2. demontaż i utylizacja poprzednie tablicy

3. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Termin składania ofert do dnia 19.05.2017r. na adres ambroziak@cuw.tczew.pl,