Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170238C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo"

Przetargi | 21 kwietnia 2017 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 170238C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo"

Nr sprawy: Z.271.05.2017


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017 r. pod numerem 70946-2017.

Załączniki