Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Szczytno w obrębie Gawrzyjałki

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:09 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

RR.MK.6840.2.2017                                                                             Szczytno, dnia 12.04.2017 r.

Wójt Gminy Szczytno.

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań     na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie n/w nieruchomości:


L.p.
 
Nr działki
Pow. w ha
Nr KW
Obręb
Cena wywoławcza w zł
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Forma zbycia
Termin zagospodarowania nieruchomości
Wadium
w zł
1.
11/1
0,4900
OL1S/00000155/7
Gawrzyjałki
18 300,00
zw. z VAT
Brak planu zagospodarowania przestrzennego – wykorzystywana na cele rolne
Własność
1 rok od dnia nabycia
2000,00


OPIS NIERUCHOMOŚCI: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Gawrzyjałki. Stan zagospodarowania – działka rolna niezabudowana. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, brak dostępu do drogi publicznej. Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz rodzaj nieruchomości przetarg ograniczono do właścicieli nieruchomości sąsiednich, spełniających warunki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Księga wieczysta nie zawiera wpisów w działach trzecim i czwartym. Więcej informacji odnośnie przetargu można uzyskać pod nr telefonu   089 623-25-91.

  

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.
  2. Dostarczenie do Urzędu Gminy  Szczytno w terminie do dnia 19.05.2017 roku następujących dokumentów:

- pisemnego oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

- pisemnego oświadczenia o powierzchni posiadanych użytków rolnych,

- pisemnego oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach rolniczych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg ustny ograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 24-05-2017 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno,

ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1000

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym ograniczonym zobowiązane są do

-         wpłacenia  w  terminie  do  dnia  19-05-2017 r.  wadium  w  kwocie podanej w powyższej tabeli oraz dostarczenia wymaganych, wymienionych powyżej oświadczeń. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy w  Szczytnie, nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg ograniczony Gawrzyjałki.         

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości  nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91.   

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Załączniki