Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Komunikaty | 20 marca 2017 16:44 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

EKS.524.1.20.2017                                                         

 

Bolesławiec, dnia 17 marca 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej

 

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1.

Klub Biegacza Bolesławiec

III MIĘDZYNARODOWY BIEG STRAŻAKA

1000,00 zł

2.

Klub Biegacza Bolesławiec

III POWIATOWA LIGA BIEGOWA

1500,00 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy Orientpark.pl Iwiny

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bolesławieckiego
w Biegu na Orientację

2000,00 zł

4.

Klub Sportów Walki "GLADIATOR"

Organizacja przez KLUB SPORTÓW WALKI "GLADIATOR" dni otwartych w ramach programu "Wakacje z Muaythai"

4000,00 zł

5.

Bolesławiecki Klub Brydżowy

XII Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego                                                      XXVI Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego                                                            GRAND PRIX POLSKI PAR 2017               Mistrzostwa Polski Teamów 2017

6000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów

Bieg rocznicowy z okazji 25-lecia Świętoszowa

1275,00 zł

7.

Klub Sportowy HUSAR

Nauka oraz propagowanie Rugby TAG wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji an poziomie powiatowym

7500,00 zł

8.

Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesłavia"

IV Powiatowy Bieg Szpiku /
zawody -22.04.2017 r.

3000,00 zł

 

 

                                                                                    

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Bolesławieckiego