Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Przetargi | 20 marca 2017 16:14 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Aktualny termin składania ofert: 30 marca 2017 r., godzina 13:00


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 9 rodzaju szczepionek z podziałem na części:

 

Część I   – Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
Część II – Skojarzona szczepionka przeciwko  błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa złożona) poliomyelitis (inaktywowana) oraz Hemophilus influenzae typ B,
Część III – Szczepionka skojarzona przeciwko  błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis inaktywowana i  Hemophilus influenzae typ B,
Część IV –  Szczepionka przeciwko meningokokom grupy A,C,W135,Y,
Część V –   Szczepionka przeciwko rotawirusom zawierająca ludzki rotawirus (żywa),
Część VI –  Szczepionka przeciwko ospie wietrznej – żywa,
Część VII – Skoniugowana 13 walentna szczepionka przeciw  inwazyjnej chorobie pneumokokowej,
Część VIII – Szczepionka  przeciwko grypie  na sezon aktualny,
Część IX –  Szczepionka przeciwko meningokokom polisacharydowa grupy C.

Załączniki