Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2017: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku

Przetargi | 17 marca 2017 13:45 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku.


Termin składania ofert: 03.04.2017 godz. 11:30


Załączniki