Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa garażu na placu Urzędu Gminy"

Przetargi | 17 marca 2017 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Nazwa zadania: "Budowa garażu na placu Urzędu Gminy"

Nr sprawy: Z.271.02.2017


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2017 r. pod numerem 46136-2017.

Załączniki