Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej na dz. o nr ewid. 1-312/13, 1-312/4, 1-314/2, 1-312/18 w Giżycku.

Komunikaty | 17 marca 2017 11:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 01/2017 (nr sprawy: WPI.6733.01.2017.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

Przebudowie nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej
na dz. o nr ewid. 1-312/13, 1-312/4, 1-314/1, 1-314/2, 1-312/18 w Giżycku.

 

 

Załączniki