Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na adaptację budynku wielofunkcyjnego wraz z terenem przyległym na potrzeby utworzenia centrum kultury w miejscowości Wierzbie”

Oferty inwestycyjne | 30 września 2016 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

zgodnie z załącznikami

Załączniki