Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

Przetargi | 22 marca 2013 09:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 22.03.2013 r.

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

 

 

Gmina Strzegowo zawiadamia, że  w prowadzonym postępowaniu na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Agencja Marketingowo - Reklamowa Os-Ka Katarzyna Osowska

19-300 Ełk, ul, Bora Komorowskiego 2

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 3925,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego  w zapytaniu ofertowym „najniższa cena”.  

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

TEXAR Bartosz Kościółek, Wola Filipowska ul. Wesoła 3, 32-065 Krzeszowice

92,59

92,59

2

Drukarnia Reklamowa Majcher s-c, Małgorzata Majcher, Andrzej Majcher

ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice

71,97

71,97

3

ASENCJA POLIGRAFICZNO - REKLAMOWA

GRAPHICS

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27

60,63

60,63

4

Agencja Handlu, reklamy i Consultingu SCAN duo

25-811 Kielce, ul. Pańska 84

89,29

89,29

5

TPURUS

DORADZTWO l REKLAMA

Adam Widuch

ul. Mikołowska 19, 44-100 Gliwice

81,43

81,43

6

Agencja Marketingowo - Reklamowa Os-Ka Katarzyna Osowska

19-300 Ełk, ul, Bora Komorowskiego 2

100,00

100,00

7

STUDIO REKLAMY „KREATYW” Marcin Hauer, 25-148 Kielce,

ul. Kalinowa 38

91,17

91,17

8

AERA GROUP Spółka z o.o.

31-216 Kraków, ul. Solskiego 1/12.03

90,06

90,06

9

ACME Agencja Reklamowa Karolina Osierda

43-332 Pisarzowice, ul. Łąkowa 18

81,82

81,82

10

Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej

Królowej Bony 2/20, 11-400 Kętrzyn

68,39

68,39

11

STUDIO MRÓWKA Joanna Foryś - Maziak

ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków

92,27

92,27

12

Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik

ul. Spółdzielcza 5A

44-145 Pilchowice

39,01

39,01

13

X-PROJEKT Dariusz Jabłoński

26-600 Radom, ul. Wiertnicza 22

78,71

78,71

14

Zakład Poligraficzny Twoja drukarnia

06-400 Ciechanów, ul. Żeromskiego 39

79,32

79,32

 

                                                                                             Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                               /-/ Wiesław Zalewski

 

 

Otrzymują:

1

TEXAR Bartosz Kościółek, Wola Filipowska ul. Wesoła 3, 32-065 Krzeszowice

2

Drukarnia Reklamowa Majcher s-c, Małgorzata Majcher, Andrzej Majcher

ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice

3

ASENCJA POLIGRAFICZNO - REKLAMOWA

GRAPHICS

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27

4

Agencja Handlu, reklamy i Consultingu SCAN duo

25-811 Kielce, ul. Pańska 84

5

TPURUS

DORADZTWO l REKLAMA

Adam Widuch

ul. Mikołowska 19, 44-100 Gliwice

6

Agencja Marketingowo - Reklamowa Os-Ka Katarzyna Osowska

19-300 Ełk, ul, Bora Komorowskiego 2

7

STUDIO REKLAMY „KREATYW” Marcin Hauer, 25-148 Kielce,

ul. Kalinowa 38

8

AERA GROUP Spółka z o.o.

31-216 Kraków, ul. Solskiego 1/12.03

9

ACME Agencja Reklamowa Karolina Osierda

43-332 Pisarzowice, ul. Łąkowa 18

10

Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej

Królowej Bony 2/20, 11-400 Kętrzyn

11

STUDIO MRÓWKA Joanna Foryś - Maziak

ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków

12

Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik

ul. Spółdzielcza 5A

44-145 Pilchowice

13

X-PROJEKT Dariusz Jabłoński

26-600 Radom, ul. Wiertnicza 22

14

Zakład Poligraficzny Twoja drukarnia

06-400 Ciechanów, ul. Żeromskiego 39

15

a/a