Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Aktywność to przyszłość !"

Przetargi | 11 lipca 2019 14:35 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Aktywność to przyszłość !"

Gmina Wleń w ramach realizacji projektu  „Aktywność to przyszłość !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. ogłasza zapytania ofertowe:

Kursy zawodowe – 4/2019/0032/9.1.1

Kurs prawo jazdy kat. C + C+E – 5/2019/0032/9.1.1

Załączniki