Aktualności - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Aktualności

Nabór kart kandydata na szkolenie grupowe pn. „Podstawy komputera z obsługą kasy fiskalnej”

Aktualności | 15 marca 2019 08:03 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór kart kandydata na szkolenie grupowe pn. „Podstawy komputera z obsługą kasy fiskalnej"
 
Nabór kart kandydata będzie trwał
od dnia 20.03.2019 r. do dnia 22.03.2019 r.

 

Grupę docelową stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy).
 
Osoby spełniające wyżej wymienione kryterium zainteresowane uczestnictwem i sfinansowaniem w/w szkolenia muszą posiadać oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezpośrednio po jego zakończeniu:
  • na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu,
  • na umowę o pracę na czas określony:
    • na okres co najmniej 1 miesiąc tzn. minimum 30 dni,
    • w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu.

 
Organizacja szkolenia grupowego przewidziana jest na miesiąc kwiecień.
Miejsce realizacji szkolenia: Strzelce Krajeńskie.

W ramach organizacji szkolenia grupowego finansowane są: koszty zorganizowania szkolenia, badań lekarskich, dojazdu do miejsca odbywania szkolenia oraz wypłacane jest stypendium szkoleniowe za okres trwania szkolenia.
 

                                                                                /-/ mgr inż. Joanna Lewandowska
                                                                                                  p.o. Dyrektor PUP
                                                                                                  w Strzelcach Kraj.


Druk karty kandydata na szkolenie grupowe wraz z załącznikami w załączeniu do niniejszej informacji lub można pobrać u doradcy klienta indywidualnego oraz u doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w:
  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,
  • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14,
  • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Załączniki