Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2019 (nr sprawy: WPI.6733.03.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji w obrębie działek 2-64/5 oraz 2-143 w mieście Giżycko.

Komunikaty | 14 marca 2019 15:19 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2019 (nr sprawy: WPI.6733.03.2019.AC) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji w obrębie działek 2-64/5 oraz 2-143 w mieście Giżycko.

 

Załączniki