Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka w sezonie 2018/2019

Przetargi | 09 listopada 2018 14:27 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

 

 

WZP.271.47.2018


Aktualny termin składania ofert: 19 listopada 2018 r., godz. 14:00

Zamówienie obejmuje prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (poza drogami wojewódzkimi i powiatowymi) w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic z podziałem na części:
– część I: utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic,
– część II: utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej,
– część III: zakup i dostawa mieszanki piaskowo-solnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.

Załączniki