Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Lipiny, Gmina Glinojeck

Komunikaty | 14 września 2018 13:24 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Załączniki