Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

Aktualizacja kwot dotacji i wskaźnika zwiększającego.

Komunikaty | 16 maja 2018 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) Gmina Stawiguda ogłasza:

 Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 565,62zł miesięcznie

( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Statystyczna liczba dzieci wynosi: 224

Podstawowa kwota na dziecko dla publicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 329,35zł. miesięcznie

(kwota dotacji uzyskana na podstawie informacji od najbliższej gminy prowadzącej oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Najbliższa gmina została ustalona na podstawie  aplikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej do wyznaczania najbliższej gminy danego typu
i rodzaju - Gminy Dywity)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Wskaźnik zwiększający  dla publicznych szkół podstawowych nie będących szkołami specjalnymi wynosi 1

 

 

 

 

Stawiguda 16.05.2018r.