Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk" OGŁOSZONEGO 27.04.2018 R.

Przetargi | 16 maja 2018 10:57 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.04 2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), przetarg zostaje unieważniony.