Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

Komunikaty | 13 maja 2018 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 

RRG.6845.30.2018

WYKAZ

nieruchomość przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej

 

Lp.

Wieś

Nr dz.

Powierzchnia

KW

Przeznaczenie

Okres najmu

Wywoławcza wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1.

Wilkasy

cz. 205/1

 

24,00 m2

(pow. garażu Nr 2 usytuowanego na nieruchomości gruntowej nr 205/1 o pow. 0,2522 ha)

 

OL1G/00016745/4

grunt zabudowany garażem Nr 2

(budynkiem gospodarczym)

 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

 

a)    za garaż   

14,40 zł + VAT miesięcznie

b)    za grunt pod garażem

24,00 zł + VAT miesięcznie

 

do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący 

Uwagi:

  1. Czynsz najmu za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 133/2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku.
  2. Czynsz najmu za garaż ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 45/2013 z dnia 04 lipca 2013 roku.
  3. Najem w/w nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku  (Dz.U. z 2018 roku poz.121 t.j. ze zm.).
  4. Najem zgodny z Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XLIV/473/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.
  5. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym terminie podpisana zostanie umowa.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Czepaniewska, pracownik Urzędu Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicz 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 80, w godzinach pracy Urzędu.

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi: Wilkasy
  2. Tablica ogłoszeń

           Urzędu Gminy Giżycko

       3.  a/a.