Aktualności - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Eugeniusza Worobiej, zam. ul. Mroza 14/14, 10-692 Olsztyn, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., z siedzibą ul. Erwina Kruka 39, 10-542 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Odział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamie

Aktualności | 14 marca 2018 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Eugeniusza Worobiej, zam. ul. Mroza 14/14, 10-692 Olsztyn, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., z siedzibą ul. Erwina Kruka 39, 10-542 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Odział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu ś/c z PE90 i PE63  oraz przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 159/2, 184/5, 184/7, 186 i 187/5 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gmina Szczytno, powiat szczycieński.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 104, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki