Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Biężąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie Miasta Kobyłka

Przetargi | 12 stycznia 2018 11:08 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.1.2018

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dokonywanie bieżącej konserwacji dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie Miasta Kobyłka wyszczególnionych na mapie, stanowiącej załącznik do siwz.

 

Aktualny termin składania ofert: 29 stycznia 2018 r., godzina: 13:00

Załączniki