Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: ”Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Horyniec-Zdrój na lata 2018-2019”

Przetargi | 10 listopada 2017 14:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Załączniki