Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera All In One wraz z oprogramowaniem biurowym

Przetargi | 13 września 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

Miejski Zakład Komunalny  z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zakup i dostawę komputera z oprogramowaniem

 

I. Zamawiający

Miejski Zakład Komunalny
Suwalska 21
11-500 Giżycko

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Oprogramowanie biurowe  szt. 1

 

Typ oprogramowania

programy i pakiety biurowe

Możliwość otwierania i edytowania dokumentów wytworzonych w programach użytkowanych w przedsiębiorstwie

Word | Excel| Power Point | Outlook

Typ licencji

Komercyjna lub rządowa (gov) / wieczysta

Platforma

Kompatybilna z dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem użytkowanym w przedsiębiorstwie

Nośnik

wersja cyfrowa - do pobrania lub na nośniku danych

Dodatkowo

Wersja oprogramowania kompatybilna z systemami operacyjnymi 64 bit

 

Komputer  stacjonarny  szt. 1. Wymagania minimalne :

 

Typ komputera

All-In-One, do zastosowań biurowych

Procesor

Osiągający co najmniej 5560 punktów w teście Passmark CPU Mark

(https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html)

Dysk twardy

1 TB (1000 GB)

Pamięć operacyjna

Min. 4GB z możliwością rozbudowy do 8 GB

Płyta główna

Zintegrowana karta sieciowa, karta muzyczna

Karta graficzna

Pamięć karty 2048 MB, złącze HDMI

Ekran

Min. 21,5”, rozdzielczość 1920*1080

Napęd optyczny

DVD-R/RW

Złącza zewnętrzne

3 x USB 2.0

2 x USB 3.0

1 x HDMI in

1 x RJ45

Standard łączności bezprzewodowej

IEEE 802.11 ac

Bluetooth 4.0

Dodatkowo

Wbudowane głośniki, wbudowana kamera, wszystkie niezbędne kable sieciowe do podłączenia komputera do sieci oraz inne kable niezbędne do uruchomienia. Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów

Moc zasilacza

Min. 120 W

System operacyjny

Współpracujący z oprogramowaniem dziedzinowym oraz systemami użytkowanymi w przedsiębiorstwie (Windows 10 64 bit lub równoważne lub zamienne)

Gwarancja / rękojmia

Min. 2 lata gwarancji

 

III. Miejsce i termin składania ofert

a) oferty można składać osobiście w biurze MZK Giżycko, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko lub przesłać podpisany skan oferty pocztą elektroniczną na adres mzk@gizycko.pl  do dnia 19.09.2017r. do godz. 12.30
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie do 28.09.2017r.

V. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

VI. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

VII. Wymagane dokumenty

Uzupełniony formularz ofertowy – załącznik 1

VIII – kryterium wyboru – cena 100%

IX. Informacje dodatkowe

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawie procedury postepowania - dyrektor MZK w Giżycku– Krzysztof Korczyk email: krzysztof.korczyk@mzk.gizycko.pl

W sprawie przedmiotu zamówienia – Paweł Wiśniewski – MZK w Giżycku email: mzk@gizycko.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
  2. zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,
  3. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
  4. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  5. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
  6. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

Załączniki