Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.47.2017: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Przetargi | 13 września 2017 13:00 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.


INFORMACJA


Zmiana treści SIWZ z dnia 14.09.2017 r.

- zamieszczono nowy przedmiar robót wraz z dokumentacją techniczną (Załącznik nr 7 do SIWZ)


Poprawna dokumentacja do pobrania 14.09.2017r:

1. Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna z dnia 14.09.2017r.

2. SIWZ + załączniki 1-6 + Ogłoszenie o zamówieniu z dnia publikacji ogłoszenia

3. Zmiana treści SIWZ + Ogłoszenie o zmianie z dnia 14.09.2017r.


--------------------------------------------------------------------------------


Zmiana treści SIWZ z dnia 22.09.2017 r.

dodano nowy przedmiar robót wraz z opisem technicznym dla Części 2 pn: Remont ogrodzenia z siatki przy budynku świetlicy w Kończycach.


Do pobrania z dnia 22.09.2017:

1. Zmiana SIWZ + Ogłoszenie o zmianie + dodatkowy Przedmiar z Opisem tech. z dnia 22.09.2017


--------------------------------------------------------------------------------


Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.10.2017 r.

- pytanie i odpowiedzi do treści SIWZ


--------------------------------------------------------------------------------

Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 05.10.2017 r. do godz. 11:30 - nie uległ zmianie

Załączniki