Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oleszno, gmina Gołańcz oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:24 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki