Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów w rejonie ulicy Składowej, ulicy Dworcowej i ulicy Osada oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:23 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki