Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

„Usługa modernizacji szlaków turystyczno rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock” w ramach projektu "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowanego przez Unię Europwjską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Piorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.4.(...)"

Przetargi | 20 marca 2017 12:36 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki