Bazagmin.pl
 

Powiat wałbrzyski

Wiadomosci z gmin

Lista gmin

Gminy miejsko-wiejskie: Głuszyca, Mieroszów
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
2010-08-19 | Urząd Gminy Czarny Bór
Wyjaśnienia do przetargu: Budowa sieci kanalizacji
2010-08-11 | Urząd Gminy Czarny Bór
Ogłoszenie o zawarciu umowy.
2010-07-26 | Urząd Gminy Czarny Bór
Sprzedaż działek budowlanych
2010-07-21 | Urząd Gminy Czarny Bór
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-BUDOWA
2010-07-13 | Urząd Gminy Czarny Bór
Ogłoszenie o zawarciu umowy
2010-04-27 | Urząd Gminy Czarny Bór
sprzedaż nieruchomości gruntowej
2010-04-21 | Urząd Gminy Czarny Bór
sprzedaż lokalu mieszkalnego
2010-04-21 | Urząd Gminy Czarny Bór
zbycie nieruchomości
2010-01-14 | Urząd Gminy Czarny Bór
Informacja o wyborze oferty.
2009-12-09 | Urząd Gminy Czarny Bór

Najpopularniejsze Gminy