Bazagmin.pl

Powiat wągrowiecki

Wiadomosci z gmin

Lista gmin

Gminy miejskie: Wągrowiec
Gminy miejsko-wiejskie: Gołańcz, Skoki
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2010-08-03 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt.
2010-07-14 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2010-07-12 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2010-07-07 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
Wyjaśnienia SIWZ - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI
2010-07-01 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
: Przebudowa chodnika przy ulicy Kompanii
2010-06-22 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWA
2010-06-16 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2010-05-19 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2010-05-13 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA OSIEDLU
2010-04-19 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

Najpopularniejsze Gminy