Bazagmin.pl

Kultura i sport

Kultura i sport w gminie

 

Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy nie zajmuje się żadna wyspecjalizowana placówka. Zadanie to wypełniane jest przez szkoły i poszczególne sołectwa. Aktywnie działające świetlice znajdują się w Żarkach Wielkich, Bronowicach, Strzeszowicach i ostatnio w Dębince.
Świetlice wiejskie znajdują się w miejscowościach:
Bronowice, Chwaliszowice, Dębinka, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki, Królów, Karsówka, Marcinów, Niwica, Przewoźniki, Rytwiny, Siedlec, Strzeszowice, Trzebiel, Włostowice, Żarki Wielkie.

Świetlice znajdują się pod opieką sołtysów i rad sołeckich, natomiast w Trzebielu świetlica zarządzana jest bezpośrednio przez Urząd Gminy.

Krzewieniem kultury fizycznej wśród mieszkańców zajmują się szkoły oraz kluby sportowe. Na gminną infrastrukturę sportową składa się:
w Trzebielu:
- szkolna sala gimnastyczna,
- szkolne boisko sportowe,
- piłkarskie boisko trawiaste;
w Nowych Czaplach:
- szkolna sala gimnastyczna,
- szkolne boisko sportowe;
w Żarkach Wielkich:
- szkolne boisko bitumiczne,
- szkolne boisko trawiaste,
- piłkarskie boisko trawiaste;
w Niwicy:
- szkolne boisko bitumiczne,
- szkolne boisko trawiaste;
w Chwaliszowicach:
- piłkarskie boisko trawiaste;
w Dębince:
- boisko trawiaste,
w Kamienicy:
- boisko trawiaste.

Na terenie gminy sportem - piłką nożną zajmują się aktywnie trzy kluby:
- „Płomień" Chwaliszowice, gdzie grają juniorzy młodsi i seniorzy w kl. B,
- „Nysa" Trzebiel, gdzie grają juniorzy starsi i seniorzy w klasie B,
- „Granica" Żarki Wielkie z drużyną seniorów w klasie B.

Duży nacisk na sport kładziony jest również w szkołach, skąd młodzież jeździ na liczne zawody na szczeblu okręgowym.
Mankamentem na terenie gminy jest słaba infrastruktura, brak jest dużej sali widowiskowo - sportowej, która mogłaby być wykorzystywana przez młodzież szkolną i popołudniami przez różne grupy wiekowe.