Bazagmin.pl

Ochrona Zdrowia

ochrona zdrowia w gminie

 

Całość służby zdrowia (przychodni) na terenie gminy została sprywatyzowana, w chwili obecnej (2004r.) w gminie znajdują się trzy ośrodki zdrowia: w Trzebielu, Nowych Czaplach i Niwicy. Ośrodki te obsługiwane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus" z Lipinek Łużyckich w składzie 4 lekarzy i 4 pielęgniarki. W ramach prywatnej praktyki lekarskiej przyjmuje również lekarz ginekolog oraz dwóch lekarzy stomatologów.
Na terenie szkół nie ma gabinetów lekarskich i pielęgniarskich.
Ofertę bieżącą służby zdrowia uzupełniają „białe niedziele" organizowane najczęściej z pomocą szpitala wojskowego w Żarach.
Na terenie gminy rozpoczęła działalność grupa zrzeszona w stowarzyszenie diabetyków, szerząca wiedzę i niosąca pomoc w zakresie wiedzy o chorobie cukrzycy.
Na terenie gminy znajduje się również 1 apteka (w Trzebielu).
Szacunkowa liczba ludności przypadająca na 1 lekarza - 1500 osób, 1 pielęgniarkę - 1500 osób, 1 stomatologa - 3000 osób, 1 ośrodek zdrowia - 2000 mieszkańców gminy.
Specjalistyczne badania i leczenie mieszkańców gminy odbywa się w szpitalach w Żarach, Zielonej Górze, Nowej Soli i Wrocławiu.