Bazagmin.pl

Turystyka

turystyka w gminie

 

Do podstawowych zalet ważnych dla rozwoju turystyki i rekreacji należy zaliczyć duży udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, są to: park krajobrazowy, obszary chronionego obrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, urozmaicony krajobraz, duży udział lasów i jezior, występowanie szeregu obiektów o wartościach archeologicznych, a także terenów nienarażonych na uciążliwości wywoływane przez przemysł i komunikację samochodową. Walory turystyczne w porównaniu do północnej części województwa są słabo wypromowane, znacznego rozwoju wymaga też infrastruktura turystyczna, brakuje taniej bazy noclegowej - jak schroniska młodzieżowe, motele, mało jest kwater agroturystycznych, niewiele jest strzeżonych kąpielisk, terenów campingowych i namiotowych.
Formą turystyki, która winna się rozwijać na tym terenie, jest ekoturystyka, gospodarstwa agroturystyczne, wyposażone w sprzęt do pływania, sprzęt wędkarski, wypożyczalnie koni i rowerów, stanice wodne.
W chwili aktualnej przez teren gminy przebiegają dwa szlaki turystyczne:
 Czerwony o długości 46,5 km o trasie Żary - Zielony Las - Olbrachtów - Miłowice - Boruszyn - Cisowa - Jędrzychowice - Mieszków - Niwica - Gniewoszyce - Buczyny - Żarki Wielkie - Bronowice - Łęknica.
 Niebieski o długości 33,6 km o trasie Jasień - Świbinki - Nowa Rola - Grabówek - Łazy - Tuplice - Chełmice - Jagłowice - Trzebiel.

Zgodnie z założeniami gminnego Studium uwarunkowań przewiduje się budowę następujących tras rowerowych:
1) Łęknica - Nowe Czaple - Czaple - Włostowice - Mieszków - Jędrzychowice - Cisawa - Lipinki Łużyckie,
2) Jędrzychowice - Strzeszowice - Chudzowice - Królów - Trzebiel - Bukowina - Olszyna,
3) Łęknica -Bronowice -Stare Czaple - Żarki Wielkie - Siedlec - Bukowina,
4) Zajączek - Dębinka -Chudzowice - Królów - Bogaczów - Gniewoszyce - Chwaliszowice - Czaple.

Zorganizowanie tras szlaków do jazdy konnej przewiduje się w rejonach Buczyn, Gniewoszyc, Niwicy, Mieszkowa i Czapli.