Bazagmin.pl

Zabytki na terenie Gminy

zabytki na terenie gminy

Na terenie gminy znajdują się liczne pozostałości świadczące o aktywnym życiu tutejszych mieszkańców w przeszłości.
Najstarszym elementem osadnictwa jest pałac trzebielski z początków XIVw., który był następnie wielokrotnie przebudowywany. Położony jest w niewielkim parku nad rzeczką Trzebną, na miejscu dawnego zamku wzniesionego na terenie średniowiecznego grodu. Zbudowany on został w XVI w. W roku 1728 gruntownie przebudowany, w obecnej formie budowla barokowa z renesansowymi sklepieniami. Murowany jest z cegły, piętrowy, na planie kwadratu 22x22m, nakryty jest dachem mansardowym. Dawniej pałac otaczała fosa i mur z czterema cylindrycznymi bestejami w narożnikach. W czasach swojej świetności był on reprezentacyjnym miejscem w Trzebielu. Prawdopodobnie nocował tu w drodze do Żar cesarz Wilhelm i ponoć bardzo sobie to chwalił. Nie mając szczęścia do nabywcy przemijający czas coraz bardziej uwidacznia na nim swoje znaki.
Zameczek - jest małą budowlą typu wież mieszkalnych usytuowany przy ulicy Zamkowej nieopodal pałacu. Zbudowany został najprawdopodobniej w XIV wieku, a niektórzy historycy twierdzą, że w ostatnich latach XIII w. Wzniesiony jest z kamienia polnego na rzucie prostokąta o wymiarach 13x11,5m. W średniowieczu był trochę niższy - widoczna nadbudowa z cegły wraz ze szczytami wzniesiona była nieco później. Dziś budowla zwieńczona jest dachem dwuspadowym. Służyła niegdyś za więzienie. Jest jednym z nielicznych tego typu zabytków w naszym województwie.
Przy ul. Tuplickiej, na niewielkim wzgórku (w pobliżu masztu telefonii komórkowej), znajdują się fragmenty średniowiecznej szubienicy. Są to resztki muru z kamienia polnego i cegły z rosnącą w środku bardzo rozgałęzioną starą lipą. Trzebielska szubienica jest jedną z siedmiu znajdujących się na Dolnym Śląsku. Stanowi ona zabytek średniowiecznego sądownictwa. Szubienica - a raczej jej pozostałości pochodzą z XVI wieku.
Mury miejskie z XIV w. są dziś w szczątkowej i fragmentarycznej formie. Ostała się wieża, z którą wiąże się wiele podań, zlokalizowana przy ulicy Żarskiej. Zbudowana z kamienia polnego na rzucie prostokąta, zachowała się do wysokości ok. 6 metrów z charakterystycznymi ostrołukowatymi otworami.
Nieistnieją, ważne historycznie budynki, takie jak ratusz miejski zniszczony po II Wojnie Światowej i kościół z XIVw.
Oprócz zabytków określonych w tabeli poniżej, ewidencją konserwatorską objętych jest 172 obiekty budowlane, 12 założeń cmentarnych i 8 założeń parkowych. Liczba zarejestrowanych stanowisk archeologicznych wynosi 582, najwięcej z nich znajduje się w okolicach Żarek Wielkich, Gniewoszyc, Niwicy i Trzebiela.
Rozporządzeniem Prezydenta RP z 2004r. pomnikiem historii uznany został „Park Mużakowski w Łęknicy - park w stylu krajobrazowym" o powierzchni 11 650 ha.
Obszar chronionego krajobrazu o pow. 849 ha stanowią Bory Bogumiłowskie.
W miejscowości Buczyny prowadzony jest również Skansen przedstawiający m.in. budownictwo łużyckie.
Atrakcyjne parki podworskie znajdują się w Trzebielu, Rytwinach, Siedlcu, Strzeszowicach, Bronowicach, Dębince. Na terenie gminy znajdują się również parki wiejskie w Trzebielu, Rytwinach, Siedlcu, Strzeszowicach, Bronowicach. Parki te wymagają jednak wielu zabiegów w celu przywrócenia ich do stanu używalności.
Na terenie Żarek Wielkich znajduje się tablica upamiętniająca miejsce w którym mieszkał twórca psychologii doświadczalnej G.T. Fechner, w Niwicy mieszkał późniejszy noblista w dziedzinie chemii Walter H. Nerst

 

 

ZABYTKI

NUMER REJESTRU

TRZEBIEL

 

Zameczek

L-115/A

Pałac

77

Obwarowania miejskie

1282

Baszta obronna

79

Dom ul Żarska 11

L-103/A

Dom ul Żarska 13

L-102/L

Dom ul Żarska 15

L-100/L

Dom ul Żarska 16

L-98/A

Dom ul Żarska 20

L-97/A

szubienica

1283

BUCZYNY Zagroda nr 7

3268

BRONOWICE Pola Bronowickie

L-58

CHUDZOWICE Chata drewniana nr 7

3146

DĘBINKA

 

Zespół pałacowy

3127

Kościół z dzwonnicą

1246

KRÓLÓW Dom nr 10 i obora

2016

JASIONÓW Chata nr 17

3231

MARCINÓW Chata drewniana nr 11

3147

MIESZKÓW Dwór

2063

NIWICA kościół

1229,3229

STARE CZAPLE Dwór

2054

STRZESZOWICE Kościół

2067

ŻARKI WIELKIE

 

Kościół

1236

Dawna plebania

2074

Chałupa drewniana ul. Zwycięstwa 30

L-61