Bazagmin.pl

Historia Trzebiela

Historia Trzebiela

 

Trzebiel - niegdyś miasto, dziś wieś w zachodniej części powiatu żarskiego, na pograniczu Wzniesień Łużyckiego i Śląsko Dąbrowskiego, siedziba Wójta i Urzędu Gminy. Powierzchnie 167 km2 zamieszkuje ok. 6.100 mieszkańców w 34 miejscowościach, 27 sołectwach.
Pierwsza wzmianka o mieście Trzebiel pochodzi z 1301 roku kiedy to należał do arcybiskupa magdeburskiego. Od 1402 roku był własnością łużyckiej rodziny rycerskiej Bibersteinów, później Promitzów. Początkowo miasto wyrosło z osady targowej zlokalizowanej na skrzyżowaniu dróg z których jedna wiodła z Gubina do Zgorzelca, a druga łączyła Żary z Forstem nad Nysą. W następnych latach Trzebiel został szybko związany z Żarami tworząc jedno państwo stanowe Żary - Trzebiel. Kolejno podlegał Saksonii i Prusom. Trzebiel miał prawa miejskie, które utracił w 1945r. Z zachowanych zabytków warto zobaczyć Zameczek i wieżę mieszkalną z XIV wieku. Pałac położony poza byłym obwarowaniem miejskim, otoczony fosą i murem z czterema basztami oraz parkiem. W Trzebielu również zachowane są ruiny szubienicy - jedynej na Wschodnich Łużycach Dolnych. Wśród ludzi zamieszkujących okoliczne tereny wymienić można takie osobowości jak:
- Jan Benedykt Solfa (1483-1564), urodzony w Trzebielu, filozof , nadworny lekarz Jagiellonów ( Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta), od jego nazwiska pochodzi nazwa sulfamidy.
- Jerzy Schonaich (1557-1619), urodzony w Dębince, kanclerz cesarzy niemieckich: Leopolda, Rudolfa II i Macieja.
- Gustaw Teodor Fechner (1801-1887), twórca psychologii doświadczalnej, filozof, urodził się i mieszkał w Żarkach Wielkich.
- Walter Hermann Nernst (1864-1941), prof. chemii fizycznej w Getyndze i Berlinie. Laureat Nagrody Nobla w 1920r na początku lat 20-tych XX wieku mieszkał w majątku ziemskim w Niwicy.