Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Tczew
ADRES:
pl. Piłsudskiego 1
KOD:
83-110
KONTAKT:
(4858) 531-10-25
(4858) 77 59 309
(058) 531-34-52
NIP:
5930005678
BUDŻET:
123 777 755,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
14.3 %
OBSZAR:
22.3 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
60 532 mieszkańców
PREZYDENT MIASTA :
ZENON JERZY ODYA
( 058) 77 59 309
ZASTęPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARCZYCH :
Mirosław Pobłocki
( 058) 77 59 309
ZASTęPCA PREZYDENTA MIASTA DS. SPOłECZNYCH :
Zenon Drewa
( 058) 77 59 307
SEKRETARZ MIASTA :
Zyta Myszka
( 058) 77 59 307
SKARBNIK MIASTA :
Helena Kullas
( 058) 77 59 332

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej