Bazagmin.pl
 

Przetargi zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej Szulborze Wielkie - Janczewo-Sukmanki

Przetargi | 2010-06-15 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-2/2010 Szulborze Wielkie, 2010.06.15 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Przebudowę drogi gminnej Szulborze Wielkie – Janczewo-Sukmanki” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Szulborze Wielkie – Janczewo-Sukmanki” wy ał do realizacji zamówienia ofertę Nr 3, którą złożyła... więcej...

Przebudowa drogi gminnej Szulborze Wielkie - Janczewo-Sukmanki

Przetargi | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej Szulborze Wielkie - Janczewo-Sukmanki Numer ogłoszenia: 127207 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Informacja o wyborze oferty na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przetargi | 2010-02-11 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-1/2010 Szulborze Wielkie, 2010.02.11 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 1) Wy ał do realizacji zamówienia ofertę Nr 3, którą złożyła firma: EKOBUD Wojciech Babiński, 18-400 Łomża, ul. Poznańska... więcej...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przetargi | 2010-01-04 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-1/2010 Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Numer ogłoszenia: 1614 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

Informacja o wyborze oferty na Przebudowę dróg na terenie gminy Szulborze Wielkie

Przetargi | 2009-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-3/2009 Szulborze Wielkie, 2009.07.08 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Przebudowę dróg na terenie gminy Szulborze Wielkie” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg na terenie gminy Szulborze Wielkie” wy ał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1, którą złożyła jako jedyna firma: Przedsiębiorstwo... więcej...

Przebudowa dróg na terenie gminy Szulborze Wielkie

Przetargi | 2009-06-04 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-3/2009 Szulborze Wielkie: Przebudowa dróg na terenie gminy Szulborze Wielkie Numer ogłoszenia: 88047 - 2009; data zamieszczenia: 04.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Informacja o wyborze oferty na Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu Wielkim

Przetargi | 2009-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-2/2009 Szulborze Wielkie, 2009.04.30 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu Wielkim” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu Wielkim” 1) Wy ał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1, którą złożyła... więcej...

Informacja o wyborze oferty na termomodernizację budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego na inne w Zespole Szkół w Szulborzu Wielkim

Przetargi | 2009-04-22 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-1/2009 Szulborze Wielkie, 2009.04.22 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Termomodernizacja budynku i wymiana pokryciadachowego z eternitu azbestowego na inne w Zespole Szkół w Szulborzu Wielkim” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Termomodernizacja budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego na inne w Zespole Szkół... więcej...

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu Wielkim

Przetargi | 2009-04-03 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu Wielkim Numer ogłoszenia: 58495 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075. · Adres strony internetowej zamawiającego: ugszulborze.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Informacja o wyborze oferty na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Przetargi | 2008-10-16 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-4/2008 Szulborze Wielkie, 2008.10.16 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” wy ał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1, którą złożyła jako jedyna firma: F.H.U.... więcej...

Przetarg na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Przetargi | 2008-10-08 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie: Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer ogłoszenia: 256695 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, fax. 086 4754075. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi | 2008-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-3/2008 Szulborze Wielkie, 2008.09.18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi we wsi Smolewo Parcele i Smolewo Wieś” wy ał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1, którą złożyła jako jedyna firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Spółka z o.o. 18-300 Zam ów, ul. Sitarska 1 i uzyskała maksymalną... więcej...

sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Przetargi | 2008-09-15 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal @page Section1 div.Section1 --> WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 89 o powierzchni 2.1500 ha , położoną w o ębie Gostkowo, gmina Szulborze Wielkie, powiat ostrowski, woj. mazowieckie. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-239 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 07.11.1986r. , znak KL-WKZ-5340-19-86. W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej... więcej...

Przebudowa drogi we wsi Smolewo Parcele i Smolewo Wieś

Przetargi | 2008-08-26 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie: Przebudowa drogi we wsi Smolewo Parcele i Smolewo Wieś Numer ogłoszenia: 200290 - 2008; data zamieszczenia: 26.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, fax 086 4754075. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

informacja o wyborze oferty

Przetargi | 2008-08-05 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-2/2008 Szulborze Wielkie, 2008.08.01 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, Ŝe w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap”- Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w o ębach wsi Mianówek i Smolewo Parcele wy ał do realizacji zamówienia... więcej...

przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Przetargi | 2008-07-18 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 89 o powierzchni 2.1500 ha , położoną w o ębie Gostkowo, gmina Szulborze Wielkie , powiat ostrowski , woj. mazowieckie. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-239 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 07.11.1986r. , znak KL-WKZ-5340-19-86. W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW nr 42051. I. Działka nr 89 zabudowana... więcej...

Zawiadomienie o wyborz oferty na modernizację drogi

Przetargi | 2008-06-10 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

341-1/2008 Szulborze Wielkie, 2008.06.10 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na: „Przebudowę drogi we wsi Smolewo Parcele i Smolewo Wieś” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art.92 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r Pzp (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655) Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi we wsi Smolewo Parcele i Smolewo Wieś” wy ał do realizacji zamówienia ofertę Nr 2, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy... więcej...

Przebudowa drogi we wsi Smolewo Parcele i Smolewo Wieś

Przetargi | 2008-05-09 | Publikujący: Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie: Przebudowa drogi we wsi Smolewo Parcele i Smolewo Wieś Numer ogłoszenia: 96604 - 2008; data zamieszczenia: 08.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, fax 086 4754075. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.szulborze-wielkie.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II:... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •