Bazagmin.pl
 

Organy Gminy

Krzysztof Marian Michalec         Wójt
Aneta Niemira                             Przewodnicząca Rady Gminy
Andrzej Nowacki                         V-ce Przewodniczący Rady Gminy
Edyta Pawłowska                       Radna
Edward Bogucki                         Radny
Janina Karpińska                       Radna
Henryk Młynarski                        Radny
Wiktor Łukasiak                          Radny
Jan Skłodowski                          Radny
Waldemar Siejk                          Radny
Stanisław Andrzej Kulesza       Radny
Andrzej Burakowski                   Radny
Maciej Sarnowski                       Radny
Marian Leon Świerżewski         Radny
Józef Rostkowski                        Radny
Bogdan Józef Kossakowski      Radny