Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Szemud
ADRES:
ul. Kartuska 13
KOD:
84-217
KONTAKT:
(+48 58) 676 11 85
(+48 58) 676 11 13
NIP:
588-11-50-497
BUDŻET:
17 666 324,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
26 %
OBSZAR:
177 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
11 705 mieszkańców
WóJT:
Zbigniew Andrzej ENGELBRECHT
676 11 85 w.21
ZASTęPCA WóJTA GMINY:
LEONARD MIĄSKOWSKI
676 11 85 w.22
PRZEWODNICZąCY RADY GMINY:
EUGENIUSZ WALKUSZ
676 11 85 w.33
SKARBNIK GMINY:
TERESA PUSTELNIK
676 11 85 w.45

Nasze Menu