Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą: boiska sportowe wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, ogrodzeniem, oświetleniem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz komunikacją pieszą i jezdną na działkach nr 170/8, 170/16 i 302 w obrębie Stawiguda.

Komunikaty | 2009-12-07 | Publikujący: BIP - Stawiguda

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej